• +48 664 332 220
  • fundacja@fioletowypies.pl
  • Opole, Woj. Opolskie, Polska

Sprawozdania

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniami z działalności Fundacji Fioletowy Pies:

2022

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2020

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2019

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2018

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2017

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2015
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2014
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego –> klik
Bilans –> klik
Rachunek zysków i strat wariant porównawczy –> klik
Dodatkowe informacje i objaśnienia –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2013
Bilans uproszczony –> klik
Informacja dodatkowa –> klik
Rachunek wyników –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2012
Bilans uproszczony –> klik
Informacja dodatkowa –> klik
Rachunek wyników –> klik 
Sprawozdanie merytoryczne –> klik

2011
Bilans uproszczony –> klik
Informacja dodatkowa –> klik
Rachunek wyników –> klik
Sprawozdanie merytoryczne –> klik