• +48 664 332 220
  • fundacja@fioletowypies.pl
  • Opole, Woj. Opolskie, Polska
Akcja Edukacja
Jak zapobiegać bezdomności zwierząt?

Jak zapobiegać bezdomności zwierząt?

Film edukacyjny, który ma za zadanie zwrócić uwagę na dobre praktyki związane z ograniczeniem i zapobieganiem bezdomności zwierząt, m.in. na temat sterylizacji, kupowania zwierząt z wątpliwych źródeł
(pseudohodowli), czy bezsensownego rozmnażania.

 Projekt finansowany ze środków Urzędu Miasta Opola w ramach zadania
pn. „Zwierzakowa Akcja Edukacja” – umowa nr CDO-ROP.526.5.5.2022 z dnia 01.08.2022 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *